Upptäck Jesus

Vi lever i en trasig värld. Vi omges av miljöförstörelse, krig, ekonomiska orättvisor men påminns också alltför ofta om mörkret i våra egna liv. Människor gör olika saker för att försöka ta sig ur den här trasigheten. Det kan handla om upplevelser, pengar och prylar, sex eller religion. Vad alla de här försöken har gemensamt är att de inte funkar. Vi människor kan varken rädda eller laga oss själva.

Den här trasigheten var inte en del av Guds plan. Från början skapade han världen till en god plats där vi människor var tänkta att leva i harmoni med honom och med varandra. Gud älskar den här världen och han älskar dig. Gud har hela tiden bara haft goda planer för skapelsen och han har en god plan för ditt liv.

Problemet är att vi som mänsklighet har vänt Gud ryggen. Vi har lämnat hans goda plan för att istället gå vår egen väg. Bibeln kallar detta för synd – ett tillstånd som vi inte har förmågan att ta oss ur själva. Vi tror ofta att vårt oberoende av Gud ska leda till större frihet men i själva verket blir vi slavar under andra makter. Vi har lämnat den gemenskap som Gud har skapat oss för vilket har skapat ett tomrum i våra liv. Det tomrummet försöker vi fylla med diverse andra saker som vi tror ska ge våra liv mening.

Lösningen på problemet är att Gud har sänt Jesus Kristus. Vissa kallar honom för Yeshua, andra för Isa Al-Masih. Själv sa han: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Jesus kom för att etablera en ny, upprättad, verklighet – ett nytt rike. Detta var något som Gud hade planerat sedan länge och också låtit olika personer förutsäga genom historien. Jesus demonstrerade Guds rike genom att bota sjuka, väcka upp döda, sätta människor fria från mörka makter och kallade människor att bli hans efterföljare. Jesus valde att ge sitt liv på korset och betala priset för mänsklighetens och skapelsens frihet. Han dog och blev lagd i en grav men döden kunde inte hålla honom i sitt grepp. Gud uppväckte Jesus från de döda och han visade sig för flera hundra människor som blev vittnen till hans uppståndelse.

Jesus fortsätter att kalla människor att följa honom och göra honom till sin kung. Han vill att vi ska bli en del av hans nya rike – en både global och lokal gemenskap av människor som ger sina liv för honom, för varandra, för sina medmänniskor och för hela skapelsen. Han vill ha en personlig relation med dig och att du ska få bli en del av den gemenskapen. När du blir en lärjunge till Jesus blir du också en medarbetare i uppdraget som han har gett oss att hjälpa fler människor att bli hans lärjungar och tillsammans med honom få se hela skapelsen upprättas.

Om du skulle vilja upptäcka mer av vem Jesus är och vad det innebär att följa honom vill vi gärna träffa dig! I så fall får du gärna kontakta oss.