Om oss

Lukas 10 är ett kristet arbete med ett särskilt fokus på mångkulturella stadsdelar som vill inspireras av och följa de instruktioner som Jesus ger sina lärjungar i Lukasevangeliets tionde kapitel. Det sker genom utåtriktade satsningar, regionala Lukas 10 team och pågående arbeten i olika stadsdelar.

Lukas 10 har en holistisk vision och betonar fyra nyckelord:

Fylla behov – Jesus kallar alla människor att göra som den barmhärtige samariern och visa godhet och omsorg om sina medmänniskor. Detta är en ofrånkomlig del av att följa Jesus. Ibland kommer barmhärtigheten från oväntade håll – som i liknelsen. Vi vill identifiera behov i människors liv och gemenskaper och samverka med andra goda krafter för att fylla dem. Detta kan se olika ut från plats till plats beroende på behoven och förutsättningarna.

Tvärkulturella möten – Jesus sänder sina lärjungar att gå ut och låta sig bjudas in i människors liv och tillvaro och i inbjudande hushåll äta det som bjuds och därigenom visa uppskattning för den kultur som finns där. I liknelsen om den barmhärtige samariern utmanar Jesus fiendskap mellan folkgrupper och visar på en annan väg. Vi vill verka för goda möten mellan olika kulturer och tror att det kan leda till vänskap, helande och integration.

Goda nyheter – Jesus sänder sina lärjungar att predika de goda nyheterna om Guds rike. Det är budskapet om en ny tillvaro där Jesus är kung och en inbjudan till alla människor att vända om för att följa Jesus. De goda nyheterna är syn för de blinda, glädje för de fattiga och befrielse för de betryckta. Vi vill i ord, handling och med Guds kraft dela med oss av de goda nyheterna till alla människor.

Gästfrihet – Jesus sänder sina lärjungar för att hitta hem/familjer/hushåll av frid – gemenskaper av människor som öppnar sin tillvaro för de goda nyheterna. Det är just sådana gemenskaper som blir de nya baserna för Guds rike som Marta och Marias hem är ett exempel på. Det är där lärjungar formas och församlingar växer fram. Vi vill arbeta för rörelser av gemenskaper av lärjungar.

Bakom Lukas 10 står Katalysator Sverige tillsammans med andra organisationer och lokala aktörer.